Gemeng Bartreng:

   

Youri DE SMET

Conseiller

Gemeng Biwer:

Martine BIRKEL

Conseillère

Gemeng Dippech:

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, Gras, Himmel, im Freien und Natur

Luc EMERING

Conseiller

Gemeng Fëschbech:

Bettendorf Sven fb2

Sven BETTENDORF

Conseiller

Gemeng Leideleng:

 

Lou LINSTER & Jean-Pierre ROEMEN

Conseilleren

Gemeng Munneref:

  

Tessy ALTMANN & Claude SCHOMMER

Conseillère & Schäffen

Gemeng Schieren

Bild könnte enthalten: Eric Thill, lächelnd, Bart, im Freien und Nahaufnahme

Eric THILL

Schäffen

Gemeng Steesel:

Jana DEGROTT

Conseillère

Ärenzdallgemeng:

Jeff FELLER

Schäffen